NEIL ønsker flere spillere!

NEIL a-lag ønsker flere spillere til årets sesong i 9. divisjon!

Årlig gruppemøte - Fotballgruppa

Avholdes mandag 4. mars kl. 19.00 på møterommet ved Minnesund idrettshall

Bordtennisgruppa legges ned

10.07.2023 Terje Juven
En epoke er nå over Bordtennisgruppas styre har på styremøte 26.04 vedtatt å gå til det vanskelige valget å legge ned bordtennisgruppas virksomhet fra og med 01.08.2023. Begrunnelsen for nedleggelsen er at jeg som leder ønsker å prioritere annerledes i tiden framover, og at det også av personlige årsaker blir vanskelig for meg å holde på lengre. Det er heller ikke andre som kan, vil eller ønsker å ta over for meg.
Monter Hurdal

Nordre Eidsvoll IL Hans Aanerudsveg v/Terje Fredriksen 2092 Minnesund Norge
Postadresse Postboks 20 2094 Minnesund Norge