Årsmøte 2020

31.05.2021 Terje Fredriksen

Årsmøte for NEIL nærmer seg.

Årlig gruppemøte 2021 for NEIL - Fotball

Det nærmer seg årlig gruppemøte for NEIL - Fotball

Årlig gruppemøte 2020 for NEIL Ski og Friidrett

31.01.2021 Aksel Ervik
Da nærmer det seg Årlig gruppemøte 2020 for NEIL Ski og Friidrett
Monter Hurdal

Nordre Eidsvoll IL Hans Aanerudsveg v/Terje Fredriksen 2092 Minnesund Norge
Postadresse Postboks 20 2094 Minnesund Norge