• Leder: Trond Lindseth leder.fotball.neil@klubbkontor.no
  • Sekretær: Semund Ruud sekretaer.fotball.neil@klubbkontor.no
  • Kasserer: Håkon Martin Valstad Jensen Kasserer.fotball.neil@klubbkontor.no
  • Styremedlem/valgkomite: Atle M. Sjølie styremedlem1.fotball.neil@klubbkontor.no
  • Øvrigestyremedlem er lagledere/trenere for lagene