Leder:
Terje Fredriksen , E-post: leder.hovedstyre.NEIL@klubbkontor.no   Tlf 414 42 692

Nestleder:
Vibeke Hansen

Økonomiansvarlig
Birger Kristiansen, E-post: kasserer.hovedstyre.NEIL@klubbkontor.no  Tlf: 93018430

Sektretær
Kjersti Solberg

Styremedlem
Helge Julsrud Jensen