Oppmenn og støtteapparat 

  

Hvert treningsgruppe har oppmenn som samarbeider med trener og styret (sosialt). Oppmennenes oppgave er i første rekke å påse at gruppen fungerer med hensyn til det sosiale aspektet. 

Oppmenn har ansvaret for å hente inn opplysninger rundt nye og eksisterende utøvere og rapportere dette inn til styret. 

NEIL har grunnleggende tro på at det er viktig å bygge opp den sosiale tilhørighet for barna/utøverene. Derfor er det ønskelig at oppmannen tar ansvar for å gjennomføre små eller større sosiale arrangementer (samlinger, kveldsmat etter trening etc) slik at barna kan bli kjent på tvers av skoler og bosted. 


Foreldrekontakt: